MQ21   ציון : *****       מחיר : 400   ש''ח


לפרטים נוספים


גק'קכדכ

מס' עמודים: 52

מס' מקורות: 14

שנת הוצאה: 2002

 

שיווק מוצרי הנייר בישראל

 

תוכן עניינים

 

פרק 1 - מבוא

פרק 2 - סקירה ספרותית

* קביעת אסטרטגיה, מהי אסטרטגיה עסקית?

* דרכים לגיבוש אסטרטגיה עסקית

* גישות בתהליך השווק

* תהליך פיתוח מוצר

* מחקר שווק - גישות במחקרי שווק

* בידול תחרותי של מותגים ובניית מותג חזק

פרק 3 - שיטת המחקר

* הגישה המתודולוגית - מחקר כמותי 

* מטרת המחקר

* שאלות המחקר

* השערות המחקר

* שדה וכלי המחקר

* אוכלוסיית המחקר והמדגם

* ניתוח סטטיסטי

* קיבוץ  ממצאים והסקת מסקנות

פרק 4 - ממצאים

פרק 5 - דיון וניתוח  

פרק 6 - מסקנות והמלצות

* מסקנות

* המלצות

* כיווני התפתחות אפשריים לחברת סילקו

* בחינת העבודה באור ביקורתי

ביבילוגרפיה

 

 

פרק 1 מבוא

1.1      חברת סילקו - והסביבה העסקית שלה

חברת סילקו נוסדה בשנת 1992 ובמהרה הגיעה למעמד החברה המובילה בתחום שווק כלים לשימוש חד פעמי ורב פעמי לענפי המזון, קייטרינג, מסעדות, בתי מלון ואריזה.

לאחרונה רכשה סילקו, את מפעל הנייר אסותא צמר גפן מפעל לייצר מוצרי נייר- נייר לתעשייה, נייר טואלט,  נייר טישיו וכו'.

מחסני החברה ממוקמים במושב מזור על שטח של 4500 מ"ר החברה מעסיקה כ- 45 עובדים ובעלת מאגר רכבים לאספקת הסמכות לכל רחבי הארץ.

חברת סילקו הנה חברה פרטית בעלי החברה הנה שני שותפים. שמתחתיהם במבנה הארגוני ישנו מנהל מכירות, מנהל שווק, מנהל מחסנים, מנהל כספים, מנהל מפעל הנייר, ומתחתיהם סוכני המכירות, מחסנאים, פקידות ונהגים.

החברה עוסקת בשיווק המוצרים כדלקמן:

פלסטון ח"פ סכום ברמות שונות, כוסות צלחות, ואריזות לסלטים וכו'.

קלקר צלחות, כלי הגשה, לאכ"ד בוקס וכו'.

פלסטיק - מגשי הגשה, ארגזי תובלה, כלי אחסון וכו'.

נייר שקיות לאופנה, כוסות, צלחות, מגבות נייר לתעשייה, נייר טואלט קרפ וטישו, ממחטות אף.

 

מחזור החברה עשרות מליוני שקלים בשנה חברת סילקו שולטת בשוק הח"פ בארץ אך ישנם מס' מתחרים כגון רנקל, ארגל, קליר.

 

הערת מנהל

 

עבודה מחקרית ומעניינת עם מאגר מקורות נרחב של ה-5 שנים האחרונות (עד שנת 2000).

עבודה דיי חדשה: חברת סילקו והסביבה העיסקית שלה דילמות עיסקיות של חברת סילקו, סקירת ספרות – אסטרטגיה עיסקית, גישות בתהליך השיווק, מטריצת אנסוף סקירה על המוצר ותהליך פיתוחו.

מחקר שוק, בידול תחרותי, שיטת מחקר מטרות וכדו' ממצאים דיון וניתוח וסיכום.